Privatumo politika

Šioje Privatumo politikoje naudojamos sąvokos „Break Free“, „mes“, „mus“, „mūsų“ reikš MB Ištrūk (Lietuvoje registruota įmonė, įmonės kodas 303445001, registravimo adresas: Astrų g. 6, LT-46317 Kaunas).

 

Pareiškimas dėl asmens duomenų apsaugos

 

Atsakingai vertiname ir saugome savo klientų asmens duomenis, todėl siekiame užtikrinti Jūsų asmens duomenų privatumą. „Break Free“ įsipareigoja imtis visų reikalingų priemonių, siekiant išvengti Jūsų asmens duomenų netinkamo naudojimo, kai apie tokį naudojimą mums tampa žinoma. Įsipareigojame tvarkyti Jūsų asmens duomenis vadovaudamiesi atitinkamų įstatymų nustatytais reikalavimais ir tik turėdami tam teisinį pagrindą.

 

Valdome Jūsų asmens duomenų rinkimo būdus ir nustatome „Break Free“ asmens duomenų panaudojimo tikslus. Esame „duomenų valdytojas“, kaip tai nustato Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679 (toliau – BDAR) ir kiti susiję Europos Sąjungos įstatymai.

 

Tvarkome Jūsų asmens duomenis tik esant vienai iš žemiau išvardintų aplinkybių, nurodytų BDAR 6 straipsnyje, tačiau neapsiribojant jomis:

 

sutikote, kad tvarkytume Jūsų asmens duomenis;

asmens duomenų tvarkymas yra būtinas norint suteikti Jums paslaugas.

Pasiliekame teisę atnaujinti šią Privatumo politiką, jeigu to reikalauja atitinkami teisės aktai. Todėl kviečiame lankytis tinklapyje www.breakfree.lt, kad įsitikintumėte, jog žinote naujausią informaciją.

 

Pagrindinės sąvokos 

 

Asmens duomenys – bet kuri informacija, leidžianti trečiajai šaliai identifikuoti fizinį asmenį (duomenų subjektą).

 

Identifikuojamas fizinis asmuo – asmuo, kurio tapatybė gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant turimais duomenimis (tokiais kaip vardas, pavardė, dokumento numeris ar kt.), arba išanalizavus kelis tam asmeniui būdingus fizinio, genetinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar kitokio pobūdžio požymius.

 

Asmens duomenų subjektas – fizinis asmuo, su kuriuo yra susiję asmens duomenys, ir kuris buvo arba gali būti identifikuotas šių asmens duomenų pagalba.

 

Asmens duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, ir prisiima pagrindinę atsakomybę už šių duomenų tvarkymą.

 

Asmens duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, įgaliotas duomenų valdytojo, laikydamasis duomenų valdytojo nurodymų (direktyvų, įsakymų), atlieka asmens duomenų tvarkymo darbą valdytojui.

 

Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis arba asmens duomenų rinkiniais atliekamas veiksmas ar veiksmų rinkinys, nepriklausomai nuo to, ar jis atliekamas elektroninėmis priemonėmis ar ne, pvz., rinkimas, užrašymas, grupavimas, jungimas, saugojimas, keitimas, papildymas, išieškojimas, naudojimas, paskelbimas arba kitokiais būdais perdavimas trečiosioms šalims, įskaitant ir duomenų valdytojo arba tvarkytojo darbuotojus, arba naikinimas.

 

Įstatymai, reguliuojantys asmens duomenų tvarkymą  

 

Jūsų asmens duomenys tvarkomi pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679 (toliau – BDAR).

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

 

Jūsų asmens duomenys mums yra reikalingi, kad teiktume Jums savo paslaugas, o būtent:

 

– mūsų paslaugų užsakymas;

– užsakymo koregavimas;

– viso paslaugų spektro suteikimas;

– galimybė supažindinti Jus su mūsų specialiais pasiūlymais ir naujovėmis;

– konsultavimas dėl mūsų teikiamų paslaugų;

– galimybė palikti atsiliepimą apie suteiktas paslaugas;

– informacinė parama.

Tam, kad galėtume siųsti Jums komercinę (rinkodaros) informaciją, reikalingas Jūsų atskiras sutikimas, kurį galite atšaukti bet kuriuo metu.

Prašome Jūsų suteikti tik tuos asmens duomenis, kurie yra reikalingi, kad galėtume teikti Jums pasirinktas paslaugas ar naujienlaiškį, arba pateikti atsakymą į Jūsų užklausą. Tačiau, jeigu patys nuspręsite suteikti papildomus asmens duomenis, galėsime tvarkyti juos su atitinkamu saugumo lygiu.

 

Norint teikti aukščiau išvardintas paslaugas, Jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti šioms kompanijoms:

TripAdvisor Review Express – TripAdvisor verslo įrankis, naudojamas klientų pasitenkinimo paslaugomis rinkimui.

MailerLite – rinkodaros automatizavimo platforma ir el. pašto rinkodaros paslauga, kurią naudojame laiškų siuntimui.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad šis sąrašas nėra baigtinis.

 

Asmens duomenys, kuriuos tvarkome

 

Žemiau pateikiame informaciją apie tai, kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome, kad teiktume Jums paslaugas:

 

  1. Rezervacijos paslauga:

– vardas

– el. paštas

– telefono numeris(-iai)

  1. Žaidimo metas ir po jo:

– žaidimo filmavimas

– žaidėjų nuotrauka po žaidimo

   3. Dovanų kupono pirkimas:

– vardas

– pavardė

– el. paštas

– telefono numeris(-iai)

Jeigu Jūsų asmens duomenų kaupimas nėra būtinas paslaugų suteikimui arba nėra reikalaujamas atitinkamų įstatymų, tokius duomenis ištrinsime. Papildomai galime tvarkyti bet kokius kitus duomenis, kuriuos nusprendžiate pateikti „Break Free“.

 

Asmens duomenų kaupimo vieta  

 

Siekdami užtikrinti asmens duomenų apsaugą, naudojame MailerLite sistemą. Duomenys yra saugomi duomenų kaupimo centruose Europos Sąjungoje. MailerLite yra suteiktas informacijos saugumo sertifikatas (ISO 27001) bei IT paslaugų valdymo sertifikatas (ISO 20000).

 

Techninės, organizacinės ir kitokio pobūdžio duomenų apsaugos priemonės

 

„Break Free“ laikosi asmens duomenų minimizavimo principo. Kaupiame ir tvarkome tik tą informaciją, kuri yra būtina, bei tą papildomą informaciją, kurią savanoriškai mums perduodate.

 

Asmens duomenų saugojimo laikas 

 

Jūsų asmens duomenys nebus saugomi ilgiau nei tai yra būtina jų kaupimo tikslui pasiekti arba įstatyminiams reikalavimams įgyvendinti.

Siekiant nustatyti tinkamą duomenų saugojimo laiką, apibrėžiame asmens duomenų rūšį ir kategoriją, šių duomenų tvarkymo tikslus, bei ar galime pasiekti tikslą kitokiais būdais.

Mūsų įmonėje asmens duomenų tvarkymo maksimalus laikas yra 10 metų nuo registracijos dienos.

 

Pateikus užklausą dėl mūsų teikiamų paslaugų arba reguliariai kontaktuojant su „Break Free“ be paslaugų suteikimo ir be atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis, šios informacijos nekaupsime.

 

Su laiku galime sumažinti naudojamų Jūsų asmens duomenų kiekį arba galime Jūsų duomenis nuasmeninti ir naudoti anonimiškai, kad jų nebegalima būtų asocijuoti su Jūsų asmenybe. Tokiu atveju, šią informaciją galime naudoti be atskiro informavimo.

 

Privatumo įspėjimas dėl slapukų naudojimo

 

Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, ir atkuria kitą kartą apsilankius svetainėje. Naudodamiesi mūsų paslaugomis, sutinkate su tokių slapukų naudojimu.

 

Kaip naudojame slapukus?

 

Naudojame nuolatinius slapukus, kad išsaugotume Jūsų pradžios puslapio pasirinkimą. Naudojame tiek pirmosios, tiek trečiosios šalies slapukus, analizės priemonėse rinkdami statistinę informaciją ir vartotojų duomenis, apibendrintus ir individualius, siekiant optimizuoti mūsų tinklapį ir siūlyti Jums tik patrauklius pasiūlymus.

 

Kai kurie trečiųjų šalių slapukai nustatyti paslaugų teikėjų, nurodytų mūsų puslapiuose – tokių slapukų valdyti negalime. Jie valdomi socialinių tinklų teikėjų, tokių kaip Facebook, Instagram, Youtube ir kt., ir yra susiję su vartotojų galimybe dalintis tinklapio turiniu, kaip tai nurodyta atitinkamoje nuorodoje.

 

Taip pat naudojame trečiosios šalies slapukus, kurie atlieka kryžminę kelių Jūsų lankomų tinklapių analizę, kad galėtume siūlyti Jums aktualius pasiūlymus kituose tinklapiuose/kanaluose.

 

Kaip ilgai saugome Jūsų duomenis?

 

„Break Free“ nesaugo Jūsų asmens duomenų. Galite lengvai ištrinti slapukus savo kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklėje. Instrukcijas, kaip tvarkyti ir ištrinti slapukus, rasite „Pagalbos“ skyriuje savo naršyklėje. Galite pasirinkti išjungti slapukus arba nustatyti gauti pranešimą kiekvieną kartą, kai naujas slapukas nusiunčiamas į Jūsų kompiuterį arba mobilų prietaisą. Įsidėmėkite, kad pasirinkę išjungti slapukus, negalėsite naudotis visais mūsų funkcionalumų privalumais.

 

Asmens duomenų subjektų teisės

 

Su malonumu informuojame Jus apie Jūsų teises atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymą pagal BDAR.

 

Teisė žinoti

 

Esame pasiruošę suteikti duomenų subjektams informaciją apie jų asmens duomenis, kuriuos tvarkome.

 

Jeigu norite sužinoti, kuriuos Jūsų asmens duomenis tvarkome, galite užklausti šios informacijos bet kuriuo metu parašydami mums el. paštu: info@breakfree.lt. Sąrašą duomenų, kuriuos privalome Jums pateikti, galite rasti BDAR 13 ir 14 straipsniuose ( eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 ). Taigi siųsdami užklausą, turite įvardinti tikslius reikalavimus, kad galėtume teisėtai apsvarstyti Jūsų užklausą ir patikti atsakymą.

 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad negalime patikrinti Jūsų asmens tapatybės el. paštu arba telefonu, todėl esant pagrįstoms abejonėms dėl Jūsų tapatybės, galime paprašyti Jūsų pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą arba asmeniškai apsilankyti „Break Free“ ofise. Tik tokiu būdu galime išvengti Jūsų asmens duomenų atskleidimo asmenims, kurie gali apsimesti Jumis.

 

Apsvarstysime Jūsų užklausą per trumpiausią įmanomą laiką, tačiau taip pat prašome įsidėmėti, kad pilno ir teisėto atsakymo pateikimas yra laikui imlus dalykas, kuris gali užtrukti iki mėnesio.

 

Teisė ištaisyti savo asmens duomenis

 

Jeigu matote, kad tam tikri asmens duomenys, kuriuos esame apie Jus sukaupę yra netikslūs arba pasenę, prašome apie tai informuoti. Tokiu atveju galime paprašyti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba asmeniškai atvykti į „Break Free“ ofisą.

 

Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, ir teisė būti užmirštam

 

Jeigu, „Break Free“ tvarko Jūsų asmens duomenis remiantis asmens duomenų tvarkymo sutikimu (ypač dėl rinkodaros naujienlaiškių persiuntimo), tolimesnis duomenų tvarkymas gali būti nutrauktas bet kuriuo metu. Viskas, ką turite padaryti – atšaukti savo sutikimą tokių duomenų tvarkymui.

 

Taip pat galite pasiruošti kovoti už savo teisę būti užmirštam. Esant atvejams, išvardintiems BDAR 17 straipsnyje, „Break Free“ įsipareigoja ištrinti tvarkomus asmens duomenis, išskyrus tuos asmens duomenis, kuriuos esame įsipareigoję kaupti pagal atitinkamų teisės aktų reikalavimus.

 

Susisiekite su mumis

 

Jeigu turite klausimų dėl šios Privatumo politikos, galite susisiekti su mumis, pasinaudodami žemiau pateikta informacija:

info@breakfree.lt

+37060773743

Rezervacija